fbpx

Σήμερα, το franchising αποτελεί την πλέον αποτελεσματική και αποδοτική μέθοδο ανάπτυξης δικτύου για μια επιχείρηση. Και αυτό επειδή βασίζεται σε έναν συνδυασμό επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και πρωτοβουλίας ενός ανεξάρτητου επιχειρηματία αφ’ ενός, με την εμπειρία και την ασφάλεια ενός οργανωμένου δικτύου από την άλλη.

Η THE FRANCHISE CO. αποτελεί την πρώτη επιλογή στην ελληνική αγορά στα συστήματα franchise. Η εταιρία παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες για την υποστήριξη των υφιστάμενων franchisor (δικαιοπάροχων) όπως:

Διαδικασία Παρακολούθησης και Έλεγχος Δικτύου Franchise

Σε μία αλυσίδα franchise, η ομοιογένεια είναι ακρογωνιαίος λίθος. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Μηχανισμούς τους οποίους σχεδιάζει και επιτηρεί ή εκτελεί για λογαριασμό του franchisor (δικαιοπάροχος) η THE FRANCHISE CO.

Εσωτερικοί Μηχανισμοί:
Πρόκειται για τακτικές και έκτακτες επισκέψεις στελεχών της μητρικής εταιρίας (δικαιοπάροχος) και ειδικότερα του συγκεκριμένου στελέχους που είναι επιφορτισμένο με την Υποστήριξη Δικτύου.

Εξωτερικοί Μηχανισμοί:
Πρόκειται για προγράμματα Mystery Shopper, δηλαδή τις επισκέψεις ειδικά εκπαιδευμένων «μυστικών αγοραστών» της εταιρείας,  οι οποίοι με το πρόσχημα ότι ενδιαφέρονται να εξυπηρετηθούν, ελέγχουν και αξιολογούν κρίσιμους τομείς όπως ποιότητα προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, εμφάνιση καταστήματος, εμφάνιση προσωπικού, επίπεδο εξυπηρέτησης, αντιμετώπιση παραπόνων κλπ.

Επιπλέον, η διενέργεια Ερευνών Καταναλωτή στο σημείο εξυπηρέτησης ή με τηλεφωνικό follow-up, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επιτρέπουν την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων τα οποία «συμπυκνώνουν» το επίπεδο της αγοραστικής εμπειρίας σε ένα Δείκτη Ικανοποίησης, τον CSI (Customer Satisfaction Index).

Υποστήριξη Δικτύου Franchise

Ένα δίκτυο franchise χρειάζεται υποστήριξη όχι μόνο κατά τα πρώτα στάδια δημιουργίας του αλλά σε διαρκή βάση προκειμένου να διασφαλίσει και να αυξήσει την αποδοτικότητα του.

Η THE FRANCHISE CO. με βάση τη γνώση της αγοράς που διαθέτει έχει αναπτύξει συγκεκριμένες μεθόδους για την μέτρηση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλο το μήκος ενός δικτύου. Οι μέθοδοι αυτές είναι δοκιμασμένες και έχουν αξιοποιηθεί με επιτυχία από μία σειρά αλυσίδων της ελληνικής αγοράς.

Ειδικότερα,  για την υποστήριξη των franchisor (δικαιοπάροχος) προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών (Customer Satisfaction Survey)
 • Δείκτες Μέτρησης και Αξιολόγησης της Απόδοσης  (Key Performance Indicator)
 • Ανάλυση Αγοράς  (Retail Audit)
 • Οργάνωση Πωλήσεων & Marketing
 • Ανασχεδιασμός Δικτύων

Ανάπτυξη Δικτύου Franchise

Το πρώτο βήμα για την είσοδο μίας επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη κατηγορία του λιανεμπορίου είναι η αποτίμηση της αγοράς και η εξερεύνηση και επιλογή των καλύτερων ευκαιριών.

Η THE FRANCHISE CO. έχει θέσει ως προτεραιότητα να αξιοποιήσει τις μεθοδολογίες και τις γνώσεις που έχει αποκομίσει από την πολύχρονη δραστηριοποίηση της σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων του ελληνικού λιανεμπορίου ώστε να βοηθήσει και άλλες αλυσίδες να αναπτυχθούν με επιτυχία.

Οι υπηρεσίες που έχει σχεδιάσει και προσφέρει η εταιρεία  για την ανάπτυξη ενός δικτύου είναι:

 • Ανάλυση Δικτύου (Retail Network Analysis)
 • Αξιολόγηση και Επιλογή Θέσης Καταστήματος (Site Location Analysis)
 • Ανάλυση Αγοράς (Retail Audit)

Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η THE FRANCHISE CO., η μεγαλύτερη και πλέον εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων franchising, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίας σε υφιστάμενους και υποψήφιους franchisor (δικαιοπάροχος), με σκοπό να τους βοηθήσει να χειρίζονται με άνεση και αποτελεσματικότητα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως αξιολόγηση και επιλογή franchisees και προσωπικού, εκπαίδευση κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία,  έχει να προτείνει μία σειρά από υπηρεσίες όπως:

 • Αξιολόγηση του υποψηφίου franchisee (δικαιοδόχο) ως προς την καταλληλότητα του για αυτοαπασχόληση στο πλαίσιο του franchise
 • Διάγνωση των πιθανών προβλημάτων μεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδόχου
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ δικαιοπάροχου καιδικαιοδόχου
 • Επιλογή προσωπικού
 • Έρευνα συμπεριφοράς δικαιοδόχου

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

Η συμβολή της εταιρικής εικόνας και της εξωστρέφειας μίας επιχείρησης έχουν αναγνωρισθεί πλέον ως δυο σημαντικότατοι παράγοντες επιτυχίας.

Η ευρεία πελατειακή βάση και η πολυετή εμπειρία της THE FRANCHISE CO. στο χώρο του franchising, την καθιστούν ως την πλέον αξιόπιστη επιλογή σε θέματα δημοσιών σχέσεων και επικοινωνίας.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναλαμβάνει και παρέχει στους πελάτες της τις εξής υπηρεσίες:

 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων επικοινωνίας και δημοσιότητας
 • Συνέδρια Αλυσίδων Franchise
 • Σχέσεις με ΜΜΕ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Marketing & Επικοινωνίας
 • Συνεντεύξεις τύπου
 • Εκδηλώσεις Τύπου & ΜΜΕ
 • Events
 • Δημιουργία Newsletters
 • Παραγωγή video και εταιρικών παρουσιάσεων
 • Σεμινάρια

Διεθνής Ανάπτυξη

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ffranchisor (δικαιοπαρόχων)  που επιθυμούν να εξάγουν ένα επιτυχημένο franchise concept στο εξωτερικό, η THE FRANCHISE CO. έχει να προτείνει λύσεις που ενσωματώνουν τη διεθνή εμπειρία της σε διάφορους κλάδους.

Οι υπηρεσίες που έχουμε σχεδιάσει και παρέχουμε για την ανάπτυξη των δικαιοπαρόχων σε διεθνές επίπεδο είναι:

 • Ανάλυση και αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών ανάπτυξης
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων
 • Διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την αγορά-στόχο
 • Στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της εταιρείας εκτός συνόρων
 • Ανάλυση των περιθωρίων αποδοτικότητας της εταιρείας στην αγορά-στόχο
 • Εξειδικευμένος σχεδιασμός για ανάπτυξη της εταιρείας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς
 • Αξιολόγηση των δικαιωμάτων για Master Franchise
 • Σύνταξη και αξιολόγηση συμβολαίων Master Franchise
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής ανάπτυξης
 • Εισαγωγή και εξαγωγή Master-Franchise
 • Υποστήριξη για ανεύρεση του κατάλληλου master franchisee
 • Έκδοση εκθέσεων πάνω σε εξειδικευμένα θέματα (Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες)

Real Estate Development

Η THE FRANCHISE CO. στα πλαίσια των ολοκληρωμένων λύσεων που προσφέρει στους πελάτες της αναλαμβάνει και παρέχει υπηρεσίες real estate.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε τα εξής:

 • Ολοκληρωμένες μελέτες εκτιμήσεως ακινήτων
 • Ανεύρεση καταστημάτων για δίκτυα retailing
 • Real estate δικτύων franchising
 • Leasing για αγορά επαγγελματικών χώρων
 • Lease back ακινήτων
 • Real estate για τα Βαλκάνια

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός μίας επιχείρησης franchise παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον κλασσικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό. Η THE FRANCHISE CO. διαθέτει εκτενή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό επιχειρήσεων franchise και προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

 • Σχεδιασμός Budgeting
 • Σχεδιασμός Cash flow
 • Χρηματοδοτήσεις εταιρειών
 • Banking & Leasing support
 • Venture Capital solutions

Franchise Health Check

HEALTH CHECK ή διαγνωστική ανάλυση είναι η σε βάθος έρευνα και ανάλυση της υφιστάμενης εμπορικής λειτουργίας μιας εμπορικής αλυσίδας, ώστε να αναδειχθούν και να αξιολογηθούν εναλλακτικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, τόσο βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εταιρείας όσο και της υφιστάμενης διαμόρφωσης της ελληνικής αγοράς. Μέσα από τον συστηματικό εντοπισμό των ευκαιριών & των αδυναμιών της υφιστάμενης λειτουργίας, θα γίνει εφικτή η άμεση αντιμετώπιση τους κατά τρόπο που θα:

 1. Επιτρέψει την αναγνώριση αποκλίσεων μεταξύ του αρχικού σχεδιασμού και των διαμορφούμενων συνθηκών (εσωτερικό & εξωτερικό περιβάλλον)
 2. Αναδείξει νέες προτεραιότητες και προϋποθέσεις αναγκαίες να συμπεριληφθούν στον αρχικό επιχειρηματικό σχεδιασμό
 3. Κατευθύνει τυχόν αλλαγές που έχουν να κάνουν με τον επαναπροσδιορισμό της οργανωτικής δομής & των σχετικών συστημάτων και διαδικασιών
 4. Δώσει την δυνατότητα αποδοτικότερης προσαρμογής της εταιρίας ως προς τον ανταγωνισμό αλλά και τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές τάσεις

Υπηρεσίες Refranchising & Franchise Resales: Αναδιοργάνωση και ανάπτυξη δικτύων στα πλαίσια του Franchise Health Check.

Η The Franchise Co, με μια σειρά από εξειδικευμένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δικτύου εργαλεία, με το Franchise Health Check, στηρίζει νέα αλλά και εδραιωμένα συστήματα franchise στην ταυτοποίηση αδυναμιών και ευκαιριών, στην ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, επιτυγχάνοντας βελτιώσεις των επιδόσεων τους και κατάκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μονίμου χαρακτήρα.

Franchise Health Check

•    Strategic Audit

•    Franchise Development Audit

•    Sales Audit

•    Operation Audit

•    Organizational Audit

•    Training Audit

•    Marketing Audit

•    Franchisee Surveys

•    Performance Measure Audit

•    Knowledge Management

•    Profitability Audit

•    Financial Audit

Health Check ή διαγνωστική ανάλυση είναι η σε βάθος έρευνα και ανάλυση μιας υφιστάμενης εμπορικής λειτουργίας και αλυσίδας, ώστε να αναδειχθούν και να αξιολογηθούν εναλλακτικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, τόσο βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εταιρείας όσο και της υφιστάμενης διαμόρφωσης της ελληνικής αγοράς. Μέσα από τον συστηματικό εντοπισμό των ευκαιριών & των αδυναμιών της υφιστάμενης λειτουργίας, θα γίνει εφικτή η άμεση αντιμετώπιση τους κατά τρόπο που θα:

1.    Επιτρέψει την αναγνώριση αποκλίσεων μεταξύ του αρχικού σχεδιασμού και των διαμορφούμενων συνθηκών (εσωτερικό & εξωτερικό περιβάλλον)

2.    Αναδείξει νέες προτεραιότητες και προϋποθέσεις αναγκαίες να συμπεριληφθούν στον αρχικό επιχειρηματικό σχεδιασμό

3.    Κατευθύνει τυχόν αλλαγές που έχουν να κάνουν με τον επαναπροσδιορισμό της οργανωτικής δομής & των σχετικών συστημάτων και διαδικασιών

4.    Δώσει την δυνατότητα αποδοτικότερης προσαρμογής της εταιρίας ως προς τον ανταγωνισμό αλλά και τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές τάσεις

Οι προκλήσεις των καιρών μας και το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ηγεσίας από τους franchisors. Απαιτούνται καινοτόμες στρατηγικές, άμεσες και μοναδικές λύσεις αποτελεσματικότητα επιχειρησιακών διαδικασιών, κινητοποίηση και διεύρυνση της κερδοφορίας των franchisees καθώς και του δικτύου. Ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων ανακατατάξεων αλλαγών και παρατεταμένης κρίσης, τα συστήματα franchise προσκαλούνται να επανεξετάσουν κρίσιμους τομείς όπως:

Συστήματα Franchise και Κρίση

•    To επιχειρηματικό μοντέλο

•    Τη στρατηγική ανάπτυξης

•    Την επικοινωνία τους με το δίκτυο

•    Τη θωράκιση υφιστάμενου δικτύου

•    Την αναδιοργάνωση κεντρικών υπηρεσιών

•    Τον ανασχεδιασμό της αλυσίδας αξίας

•    Το concept

Στο πλαίσιο αυτό,  η μέγιστη αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων καθιστά ιδιαιτέρως απαραίτητη τον επανασχεδιασμό του μοντέλου ανάπτυξης με πολύτιμα εργαλεία, τις στρατηγικές όπως το refranchising και της «επαναπώλησης» υφιστάμενων franchise που η The Franchise Co έχει επιτυχημένα εφαρμόσει τόσο σε ώριμα δίκτυα όσο και σε νέα.

Διαβάστε Περισσότερα: Franchise Blog

 

Επικοινωνήστε μαζί μας