fbpx
Το Post Pandemic Protocol της The Franchise Co / Brainway – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, είναι ένα ολοκληρωμένο μοναδικό εργαλείο, αποτέλεσμα μακροχρόνιας εμπειρίας και έρευνας σε βάθος, τεχνογνωσίας, διορατικότητας και δημιουργικότητας.

Μετά τη πανδημία, τι? ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για να αντιμετωπίσει νικηφόρα η επιχείρησή μου το αύριο?

Τα βήματα δεν είναι αρκετά, χρειάζονται άλματα. Και χρειάζονται εκείνοι οι συνεργάτες που θα τα κάνουν μαζί σου.

Το Post Pandemic Protocol της The Franchise Co / Brainway – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, είναι ένα ολοκληρωμένο μοναδικό εργαλείο, αποτέλεσμα μακροχρόνιας εμπειρίας και έρευνας σε βάθος, τεχνογνωσίας, διορατικότητας και δημιουργικότητας. 

Ένα πρωτόκολλο σχεδιασμένο ειδικά για σένα, όχι μόνο αντιμετώπισης αλλά και εκτόξευσης της επιχείρησής σου στο επόμενο στάδιο, αποτελεσματικά προστατευμένη και από ό,τι φέρει το αύριο.

Τις τελfranchising and covid-19ευταίες εβδομάδες και μήνες, έχουμε βιώσει απίστευτες μεταβολές στο σύνολο των επιχειρηματικών κλάδων,  που είτε αντιμετώπισαν τεράστια  αύξηση της ζήτησης, είτε -η πλειονότητα- ολική καθίζηση! Έχουμε συνηθίσει πλέον να εργαζόμαστε και να διαχειριζόμαστε τις επιχειρήσεις μας από απόσταση -κυρίως από το σπίτι- και να προσαρμοζόμαστε σε μέτρα και ρυθμίσεις που αλλάζουν τους συνήθεις κανόνες της οικονομίας μας, του ανταγωνιστικού πεδίου.

Το μέλλον θα είναι τελείως διαφορετικό, οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι ευρύτατες και συγκλονιστικές. Συρρίκνωση της ζήτησης, ένταση του ανταγωνισμού, συνεχείς μεταβολές, σε επίπεδο συμπεριφορών, τρόπου σκέψης, καταναλωτικών προτύπων, επιχειρηματικών προτύπων κλπ.

Η πανδημία Covid-19 αναμένεται να παραμείνει ως άμεσος κίνδυνος και κατά τους επόμενους μήνες, έως ότου αναπτυχθεί ένα εμβόλιο, ενώ ταυτόχρονα οι επιπτώσεις της δημιουργούν ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, μια νέα κανονικότητα, που κύριο χαρακτηριστικό της θα είναι η συνεχής μεταβολή!

Σε απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις και για να υποστηρίξουμε όλους τους πελάτες μας, ανεξάρτητα από τον αντίκτυπο που έχουν βιώσει,  η The Franchise Co / Brainway – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, το 6Εs, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων & δικτύων Franchise, που προσφέρει την αποτελεσματική απάντηση στις επιπτώσεις του Covid-19. 

Ένα συγκροτημένο πρόγραμμα ανάλυσης, κινητοποίησης και ευθυγράμμισης των διαθέσιμων πόρων, παρεμβάσεων, δράσεων με στόχο την επιχειρηματική συνέχεια, την ταχεία ανάκαμψη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης, την ενδυνάμωση και την ευελιξία, την προσαρμογή και τον μετασχηματισμό και τέλος την ανάπτυξη.

Το 6Εs, το Post Pandemic Protocol της The Franchise Co / Brainway – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων βασίζεται σε μια σειρά δοκιμασμένων εργαλείων ανάλυσης καθώς και σε βέλτιστες πρακτικές από διάφορους κλάδους, που γνωρίζουμε ότι αποδεδειγμένα λειτουργούν με εξαιρετική επιτυχία.

Ονομάσαμε αυτήν την προσέγγιση Post Pandemic Protocol6Es: Evaluate, Energize, Ensure,  Εvolve, Εxecute, Εxpand.

Στόχος η αποτελεσματική αντιμετώπιση του Κορονοϊού και των άμεσων επιπτώσεών του καθώς μεσοπρόθεσμα η ισχυρή παρουσία στο νέο ανταγωνιστικό πεδίο, όπως αυτό θα μεταβάλλεται.

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της oικονομικής κρίσης και σχεδιασμός  σειράς παράλληλων δράσεων άμεσης παρέμβασης,  που διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση τους, συντεταγμένα, με σαφή ιεράρχηση και προσανατολισμό.

Κινητοποίηση, εμπλοκή δέσμευση του συνόλου του οργανισμού. Επικοινωνία με εξωτερικούς και εσωτερικούς stakeholders. Ευθυγράμμιση σε μία κοινή στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης, δέσμευση, μεγιστοποίηση συνεργιών, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

Υλοποίηση δράσεων που θωρακίζουν την  επιχείρηση και το  δίκτυο. Εδραίωση ενός ευέλικτου  μηχανισμού,  χαμηλού κόστους ικανού να ανταποκριθεί στις συνεχείς προκλήσεις.

Επανεκκίνηση του οργανισμού. Επιτυχημένη προσαρμογή στην φάση μετάβασης.

Υλοποίηση στρατηγικής αποτελεσματικής μετάβασης στο  νέο περιβάλλον.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συγκροτημένου προγράμματος μετασχηματισμού  και επίτευξης στόχων ανάπτυξης.

Ρωτήστε μας σήμερα, τώρα, για το Post Pandemic Protocol και τα 6Es για να ξεκινήσουμε μαζί να γράψουμε το δικό μας best seller, την ιστορία της δική σου επιτυχίας!

Παναγιώτης Ρουσόπουλος - CEO The Franchise Co

“Δεν αρκεί να  γυρίσουμε σελίδα, ούτε να αλλάξουμε κεφάλαιο. Στη νέα εποχή, μετά την πανδημία, η επιχείρηση σου χρειάζεται να αλλάξει το ίδιο το βιβλίο των κανόνων της αγοράς.

Χρειάζεται να ξαναγράψουμε το δικό της νέο βιβλίο, μαζί.”

Π.  Ρουσόπουλος, Managing Partner

Ρωτήστε μας σήμερα, τώρα, για το Post Pandemic Protocol και τα 6Es για να ξεκινήσουμε μαζί να γράψουμε το δικό μας best seller, την ιστορία της δικής σου επιτυχίας!

The Franchise Co - Οι πελάτες μας
Επικοινωνήστε μαζί μας