fbpx
covid-19 franchising

Μετά τη πανδημία, τι? ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για να αντιμετωπίσει νικηφόρα η επιχείρηση μου, το δίκτυο franchise μου, οι franchisees το αύριο?

Τα βήματα δεν είναι αρκετά, χρειάζονται άλματα. Και χρειάζονται εκείνοι οι συνεργάτες που θα τα κάνουν μαζί σου.

Το Post Pandemic Protocol της ΤΗΕ FRANCHISΕ CO. είναι ένα ολοκληρωμένο μοναδικό εργαλείο, αποτέλεσμα μακροχρόνιας εμπειρίας και έρευνας σε βάθος, τεχνογνωσίας, διορατικότητας και δημιουργικότητας.

Ένα πρωτόκολλο, δοκιμασμένο, όχι μόνο αντιμετώπισης των άμεσων επιπτώσεων που ακολουθούν την υγειονομική κρίση, αλλά και  εκτόξευσης της επιχείρησης σου και του δικτύου franchise στο επόμενο στάδιο, αποτελεσματικά προστατευμένα και από ότι φέρει το αύριο.

Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, έχουμε βιώσει απίστευτες μεταβολές στο σύνολο των επιχειρηματικών κλάδων,  που είτε αντιμετώπισαν τεράστια  αύξηση της ζήτησης, είτε – η πλειονότητα – ολική καθίζηση! Έχουμε συνηθίσει πλέον να εργαζόμαστε και να διαχειριζόμαστε τις επιχειρήσεις μας από απόσταση -κυρίως από το σπίτι- και να προσαρμοζόμαστε σε μέτρα και ρυθμίσεις που αλλάζουν τους συνήθεις κανόνες της οικονομίας μας, του ανταγωνιστικού πεδίου.

Το μέλλον θα είναι τελείως διαφορετικό, οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι ευρύτατες και συγκλονιστικές. Συρρίκνωση της ζήτησης σε πρωτόγνωρα επίπεδα, ραγδαία αύξηση της ανεργίας,  ένταση του ανταγωνισμού, συνεχείς μεταβολές, σε επίπεδο συμπεριφορών, τρόπου εργασίας, καταναλωτικών προτύπων, επιχειρηματικών προτύπων,  ανατροπή επιχειρηματικών μοντέλων κλπ.

Η πανδημία Covid-19 αναμένεται να παραμείνει ως άμεσος κίνδυνος και κατά τους επόμενους μήνες, έως ότου αναπτυχθεί ένα εμβόλιο, ενώ ταυτόχρονα οι επιπτώσεις της δημιουργούν ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, μια νέα κανονικότητα, που κύριο χαρακτηριστικό της θα είναι η συνεχής μεταβολή!

Σε απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις και για να υποστηρίξουμε όλους τους πελάτες μας, ανεξάρτητα από τον αντίκτυπο που έχουν βιώσει,  η The Franchise Co. έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, το 6Εs, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων & δικτύων Franchise, που προσφέρει την αποτελεσματική απάντηση στις επιπτώσεις του Covid-19. 

Ένα συγκροτημένο πρόγραμμα ανάλυσης, κινητοποίησης και ευθυγράμμισης των διαθέσιμων πόρων, παρεμβάσεων, δράσεων με στόχο την επιχειρηματική συνέχεια, την ταχεία ανάκαμψη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης, την ενδυνάμωση και την ευελιξία, την προσαρμογή και τον μετασχηματισμό και τέλος την ανάπτυξη.

Το 6Εs, το  Post Pandemic Protocol  της  The Franchise Co.  βασίζεται σε μια σειρά δοκιμασμένων εργαλείων ανάλυσης καθώς και σε βέλτιστες πρακτικές από διάφορους κλάδους, που γνωρίζουμε ότι αποδεδειγμένα λειτουργούν με εξαιρετική επιτυχία.

Ονομάσαμε αυτήν την προσέγγιση Post Pandemic Protocol6Es: Evaluate, Energize, Ensure,  Εvolve, Εxecute, Εxpand.

 

Στόχος η αποτελεσματική αντιμετώπιση του Κορονοϊού  και των άμεσων επιπτώσεων του καθώς μεσοπρόθεσμα η ισχυρή παρουσία στο νέο ανταγωνιστικό πεδίο, όπως αυτό θα μεταβάλλεται.

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της oικονομικής κρίσης και σχεδιασμός  σειράς παράλληλων δράσεων άμεσης παρέμβασης,  που διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση τους, συντεταγμένα, με σαφή ιεράρχηση και προσανατολισμό.

Κινητοποίηση, εμπλοκή δέσμευση του συνόλου του οργανισμού. Κεντρικών υπηρεσιών και franchisees. Επικοινωνία με εξωτερικούς και εσωτερικούς stakeholders. Συσπείρωση, αποφυγή φυγόκεντρων τάσεων, ευθυγράμμιση σε μία κοινή στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης, δέσμευση, μεγιστοποίηση συνεργιών, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

Υλοποίηση δράσεων που θωρακίζουν την  επιχείρηση και το  δίκτυο franchise. Εδραίωση ενός ευέλικτου  μηχανισμού,  χαμηλού κόστους ικανού να ανταποκριθεί στις συνεχείς προκλήσεις, κινητοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους.  Επαναπροσδιορισμός του  concept και του επιχειρηματικού μοντέλου συνεργασίας.

Επανεκκίνηση του οργανισμού. Ανάπτυξη δράσεων μετασχηματισμού σε όλο το εύρος του δικτύου. Επιτυχημένη προσαρμογή στην φάση μετάβασης. Δρομολόγηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε πολυκάναλο επίπεδο. Αποφυγή φυγόκεντρων τάσεων,  μετασχηματισμός και αναδιοργάνωση του δικτύου.

Υλοποίηση στρατηγικής αποτελεσματικής μετάβασης στο  νέο περιβάλλον. Επιτάχυνση δράσεων μετασχηματισμού.  Ενίσχυση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Οικοδόμηση στρατηγικών συμμαχιών.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συγκροτημένου προγράμματος μετασχηματισμού  και επίτευξης στόχων ανάπτυξης  σε πολυκάναλο επίπεδο.

Η εφαρμογή των  6Εs, του  Post Pandemic Protocol συνοδεύεται σε όλα τα στάδια με την παράλληλη εφαρμογή ενός 360ο  Franchise Health Check

Η εφαρμογή των  6Εs, του  Post Pandemic Protocol συνοδεύεται σε όλα τα στάδια με την παράλληλη εφαρμογή ενός 360ο  Franchise Health Check  και την  ενεργή συμμετοχή των έμπειρων στελεχών της  The Franchise Co. τόσο σε επίπεδο ανάλυσης και εφαρμοσμένη στρατηγικής  όσο και στο επίπεδο υλοποίησης.

 • Προσαρμογή Concept-Στρατηγική τοποθέτηση-Ανταγωνισμός
 • Κερδοφορία, Ρευστότητα, Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα Διαχείρισης
 • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Έλεγχος
 • Πωλήσεις, αγοραστική εμπειρία.
 • Εφοδιαστική αλυσίδα. Αξιολόγηση,  βελτιστοποίηση.Στρατηγικές συμμαχίες.
 • Marketing και Επικοινωνία
 • Συσπειρωση Δικτύου
 • Αξιολόγηση κεντρικών υπηρεσιών και αποδοτικότητας σημείων πώλησης και Franchisees
 • Αναδιοργάνωση Δικτύου-Νέα Format
 • Νέα επιχειρηματικά μοντέλα.Παράλληλα δίκτυα.
 • Αποτίμηση κινδύνων και προσαρμογή νομικού πλαισίου συστήματος franchise
 • Οργανωτική Δομή.
 • Διαδικασίες και Συστήματα δικτύου franchise
 • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διαχείριση Γνώσης και Καινοτομία
 • Πολυκάναλη  ανάπτυξη – Franchise Media Plan- Αποτελεσματική  ένταξη νέων franchisee

Ρωτήστε μας σήμερα, τώρα, για το Post Pandemic Protocol και τα 6Es για να ξεκινήσουμε μαζί μια νέα πορεία, ψηλά, εκεί που βρίσκεται η επιτυχία

Δεν αρκεί να  γυρίσουμε σελίδα, ούτε να αλλάξουμε κεφάλαιο. 

Στη νέα εποχή, μετά την πανδημία, η επιχείρηση σου, το δίκτυο franchise χρειάζεται να αλλάξει το ίδιο το βιβλίο των κανόνων της αγοράς. 

Χρειάζεται να ξαναγράψουμε το δικό τoυς νέο βιβλίο, μαζί. 

Π.  Ρουσόπουλος, Managing Partner

Ρωτήστε μας σήμερα, τώρα, για το Post Pandemic Protocol και τα 6Es για να ξεκινήσουμε μαζί να γράψουμε το δικό μας best seller, την ιστορία της δική σου επιτυχίας!

 

Επικοινωνήστε μαζί μας