Εκπαίδευση σε ένα σύστημα Franchise

Αποτελεσματικότητα & ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Μια από τις θεμελιώδης συνιστώσες του franchising βασίζεται στη δέσμευση του franchisor (δικαιοπάροχου)να επιτρέπει στους franchisee (δικαιοδόχους) να απολαμβάνουν τα οφέλη του συστήματος που έχει αναπτύξει και αποδεδειγμένα λειτουργεί. Να διασφαλίζει ότι οι δικαιοδόχοι αναπαραγάγουν και αξιοποιούν τo brand name, το concept, τα συστήματα, τις διαδικασίες που έχουν στην πράξη και στο χρόνο δοκιμαστεί και τους προσφέρουν αναγνωσιμότητα, μερίδιο αγοράς και ισχυρά διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.


Παράλληλα, για όλους τους δικαιοπάροχοι, ουσιώδες στοιχείο της εταιρικής τους κουλτούρας πρέπει να είναι η διαφύλαξη και η διεύρυνση εκείνων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν ένα αποτελεσματικό και συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα Franchise.

α) Αποτελεσματικές και εξωστρεφείς επιχειρηματικές δομές χαμηλού κόστους.
β) Αποκεντρωμένη και ευέλικτη λειτουργία, σύμφωνα με το όραμα, το μοντέλο ηγεσίας, τις βασικές αρχές και αξίες της εταιρείας..
γ) Αποτελεσματική διαχείριση και κεφαλαιοποίηση της συλλογικής γνώσης και ενθάρρυνση της καινοτομίας, πάντα στα πλαίσια του συστήματος.
δ) Συνεχής ανανέωση και προσαρμογή στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και ενσυνείδητη δέσμευση.
ε) Υψηλό βαθμό διακράτησης και του ανθρωπίνου δυναμικού (στελέχη, δικαιοδόχοι, υπάλληλοι) και ανάδειξη του ανθρώπινου κεφαλαίου σαν κύριο στοιχείο των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του δικτύου, που διασφαλίζει τελικά όλα τα παραπάνω.

Η εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα σύστημα Franchise είναι η βασική λειτουργία που ενεργοποιεί και ευθυγραμμίζει τις δυναμικές που εμπεριέχονται στο επιχειρηματικό μοντέλο ενός συστήματος franchise.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης διασφαλίζει:

α) Την ομαλή ένταξη ενός νέου δικαιοδόχου στο δίκτυο.
β) Την ταχύτερη επίτευξη του break even point, διασφαλίζοντας κερδοφορία και μερίδιο αγοράς για δικαιοπάροχο και δικαιοδόχο, αλλά και μείωση κραδασμών, αμφισβητήσεων και συγκρούσεων.
γ) Η συνεχής εκπαίδευση παράλληλα εγγυάται τη σύγκλιση και την αξιοποίηση της συλλογικής εμπειρίας ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί σαν καταλύτης στην αποτελεσματικότερη διαχείριση, αλλά και στη προσαρμογή του δικτύου σε ένα ανταγωνιστικό πεδίο που η μόνη σταθερή συνιστώσα είναι η συνεχής αλλαγή.

Όμως με βάση την πείρα μας στην THE FRANCHISE CO., κρίσιμες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εκπαιδευτική λειτουργία σε ένα σύστημα Franchise αναδεικνύονται οι ακόλουθες:

α) Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν πρέπει να είναι αποσπασματική και δεν πρέπει με επικεντρώνεται μόνο την αρχική περίοδο. Είναι συνεχής και είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιασμό της και τα στελέχη υποστήριξης του δικτύου και οι υπάλληλοι των δικαιοδόχων (και σε κάποιες περιπτώσεις και οι προμηθευτές). Ειδικότερα για τους πρώτους είναι ιδιαιτέρα κρίσιμο να κατανοήσουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τον ρόλο τους ως coaches. Είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο και αναποτελεσματικό για το δίκτυο, είτε να περιορίζονται στον ελεγκτικό τους ρόλο, είτε να υποκαθιστούν στην καθημερινή διαχείριση τους Franchisees.
β) Η εκπαίδευση σε ένα σύστημα franchise εκλαμβάνεται συνήθως ως μια αυτοτελής λειτουργία και μια τέτοια αντίληψη αποδεικνύεται ιδιαίτερα αναποτελεσματική. Η εκπαίδευση είναι συστατικό στοιχείο και:

1. Του προγράμματος εσωτερικής επικοινωνίας του δικτύου διασφαλίζοντας ομοιογένεια, σύγκλιση, δέσμευση στην επιχειρηματική επιλογή του franchisee, πίστη στο δίκτυο και στην εταιρεία, την διακράτηση δικαιοδόχων και στελεχών κ.λπ.
2. Της ανάπτυξης τεχνογνωσίας και ενθάρρυνση της καινοτομίας μέσα από οργανωμένες διαδικασίες.
3. Του συστήματος ελέγχου, μια και η εκπαιδευτική διαδικασία απελευθερώνει πολύτιμο χρόνο και πόρους από την εκ των υστέρων διόρθωση αναποτελεσματικών πρακτικών και αποκλίσεων. Ενέργεια που μπορεί να αξιοποιηθεί σε ανάπτυξη, σε διάχυση και εμπέδωση νέων συστημάτων, στην μεγιστοποίηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας προς όφελος όλων.
4. Της ανάπτυξης αυτού κάθε αυτού του δικτύου, είτε μέσω υφιστάμενων δικαιοδόχων είτε μέσω νέων. Οι εκπαιδευτικές ημερίδες και τα workshops είναι σε αρκετά συστήματα η αφετηρία για δημιουργία multiunit ή multibrand μονάδων ή προσέλκυσης νέων δικαιοδόχων, για παράδειγμα όταν ενσωματώνουν σε ένα ανοιχτό τμήμα τους και υποψηφίους δικαιοδόχους.

Κατεβάστε ολόκληρο το αρχείο εδώ Αποτελεσματικότητα & ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Επισκευθείτε το blog Franchise Blog του κύριου Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντής της THE FRANCHISE CO
επιδοτούμενα προγράμματα
Πανόραμα franchise 2015
Dale Carnegie Training Flash
franchise Excellence Center
Χρήσιμα links
Επισκευθείτε το Franchise Portal. gr
διεθνής ανάπτυξη
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Facebook Twitter Linked In YouTube
RSS Feeds
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Προσθήκη αυτής της σελίδας στα αγαπημένα μου Εκτύπωση αυτής της σελίδας Κορυφή